INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI!

Oxytree je mimoriadne účinný pri zlepšovaní kvality ovzdušia a ochrane životného prostredia!


Oxytree je klimatická rastlina s jedinečnými vlastnosťami. Do tejto skupiny zaraďujeme rastliny, ktoré sú veľmi užitočné pri zlepšovaní kvality ovzdušia a ochrane životného prostredia.

Ročne zmizne niekoľko tisíc hektárov lesov z celej Európy v dôsledku nelegálneho odlesňovania. Odlesňovanie lesov je zodpovedné nielen za vyhynutie fauny a flóry, ale vedie aj k veľkému zhoršeniu kvality ovzdušia. Vďaka rýchlemu rastu môže byť Oxytree ideálnym riešením problémov týkajúcich sa nedostatku stromov.


Je dôležité vedieť:

Oxytree (Paulownia Clon in Vitro 112) je druh stromu špeciálne vyšľachtený v laboratóriách zaregistrovaný v roku 2011 Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (kompetentným orgánom EU). Má medzinárodne uznávaný Európsky pas, certifikát kvality a obchodnú licenciu. Podľa Katedry poľnohospodárskeho lesníctva a genetiky španielskej Univerzity Castilla la Mancha, je Oxytree najlepší Paulownia klón.

Extrémne rýchlo rastie.

Extrémne rýchlo rastie. Už v 6. roku, počítaného od výsadby, dosahuje výšku 16 metrov a priemer kmeňa 35 cm.

Oxytree sa skvele prispôsobuje poveternostným podmienkam a stavu pôdy!

Oxytree sa skvele prispôsobuje poveternostným podmienkam (-25°C, + 45°C) a stavu pôdy (vyžaduje 800 mm zrážok ročne)!

Na rýchly rast potrebuje veľké množstvo oxidu uhličitého, a tak počas svojho rastu produkuje obrovské množstvo kyslíka!

Na rýchly rast potrebuje veľké množstvo oxidu uhličitého, a tak počas svojho rastu produkuje obrovské množstvo kyslíka!

V drevárskom priemysle je ľahko spracovateľný, maľovateľný, lakovateľný, lepiteľný!

Po úplnom výrube znovu narastie, preto v priebehu 20 rokov poskytne 4-krát toľko dreva ako ktorýkoľvek iný národný druh stromu! Jeho drevo je priemyselnou surovinou vysokej kvality.